KÖSZÖNJÜK

Írta: Pecsenya Edit, igazgató

2020. 09.25.

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumért Alapítvány, az 1%-os felajánlásokból

773 682 Ft

támogatásban részesült. Ezt az összeget 151 fő támogatásából kaptuk. Az Alapítvány működéséről a szülői értekezleteken rendszeresen beszámolunk.

 Iskolánk Alapítványa 1997-ben jött létre, az alapító okiratában megfogalmazott következő célokkal:

„A szlovák nyelv, kultúra és hagyományok megismertetése, terjesztése: könyvek, kazetták, lemezek vásárlása, előadói estek, tanulmányi kirándulások, nyelvi versenyek szervezése.

A szlovák nyelvű óvodai, iskolai képzés elősegítése, az ehhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek pénzügyi alapjainak megteremtése.

Az intézményben nevelkedő és tanuló gyermekek nyelvi képzésének anyanyelvi környezetben való oktatásra, annak érdekében nyelvi tanulmányutak, táborozások szervezése.

A gyerekek jutalmazása és támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeire.

Olyan rendezvények támogatása, amelyek a nemzetiségi identitástudat kialakulását és megőrzését szolgálják.

A tanulmányi versenyekre való felkészítés segítése, tehetséggondozó szakkörök támogatása.

A gyerekek szabadidős tevékenységek támogatása, környezetük fejlesztése: játékos vetélkedők, diákrendezvények támogatása.

Anyagi támogatás a nevelési programok és módszerek támogatására, a képzést végző nevelők szakmai fejlődésének hatékonyabb és szélesebb körű elősegítésére.”

Vissza a kezdő oldalra