Szarvason átadták a Tessedik Sámuel-díjat

 

2013. 10. 16.

2013. október 11-én a pedagógusok világnapja alkalmából a magyarországi, a vajdasági és a romániai szlovák tanárok találkozóján Tessedik városában, Szarvason átadták a Tessedik Sámuel-díjat.
A Tessedik Sámuel-díjat a Társaság a Nevelésért és Kultúráért (Nagylak), a Szlovák Pedagógusok Egyesülete (Szerbia) és a Csabai Szlovákok Szervezete (Magyarország) alapította és adja át minden évben együttműködve a Határon Kívül Élő Szlovákok Világszövetségével.
A díj odaítélésének alapja a nevelés-oktatás terén végzett kiváló pedagógiai, szervező illetve irányító tevékenység, a szlovák nyelvű művelődés keretében kifejtett magas fokú didaktikai- módszertani tevékenység, az ifjúság szabadidős tevékenységének szervezésében végzett kiemelkedő teljesítmény, vagy díjazható egy teljes életmű.
Ebben az évben a szlovák oktatásügyben szerzett érdemeiért, a kiváló pedagógiai és irányító- szervező tevékenységért, a nemzetiségi élet területén tanúsított kitartó odaadásért intézményünk igazgatója Pecsenya Edit érdemelte ki a Tessedik Sámuel–díjat.
A díjhoz intézményünk egész közössége nevében gratulálunk.
További munkájához erőt, egészséget és rendíthetetlen kitartás kívánunk.

 

 

Vissza a kezdő oldalra