Ünnepeltünk

 

2014. 09. 26.

2014. szeptember 22-én az intézmény felújításának befejezését ünnepeltük a tanulók, a nevelőtestület tagjai és a meghívott magas rangú vendégek körében.

Ünnepségünkön beszédet mondott Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat Elnöke, Soltész Miklós, Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Juraj Draxler, a Szlovák Köztársaság Oktatási államtitkára.

Az alábbiakban intézményünk igazgatójának beszéde olvasható.

Tisztelt Vendégeink, kedves tanulók, kollégák!

 A békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2014-ben ünnepli fennállásának 65. évfordulóját.

Intézményünk hat és fél évtizedes története során az értékközpontúság és a tolerancia egyensúlya alapozta meg a szlovák nemzetiségi nevelés és oktatás folyamatosságát.

Úgy gondolom, igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ezt a szép jubileumot az intézmény rekonstrukciójának befejezésével ünnepelhetjük meg.

Szívünket melengető érzés és megtiszteltetés számunkra, hogy ezen a kettős ünnepen körünkben köszönthetjük anyaországunk, a Szlovák Köztársaság magasrangú képviselőit, valamint a Dél-alföldi szlovák közösségeket képviselő szerbiai és romániai barátainkat.

A mai nap jelentős esemény életünkben, hiszen több évtizedes álmunk valósult meg. Felemelő érzés, hogy ezt az örömteli napot az intézmény volt igazgatóival, nyugdíjas kollégáinkkal együtt élhetjük át. Jelenlétük sokat jelent nekünk. Az ő nyomdokaikon indultunk el, a tőlük tanult elszántsággal, türelemmel és kitartással, küzdeni-tudással kezdtünk hozzá az intézmény épületének korszerűsítéséhez. Volt igazgatóink mindig azon fáradoztak, hogy a szlovák nemzetiségi oktatás feltételrendszere folyamatosan korszerűsödjön, ezt szolgálta a múltban az emeletráépítés, a szaktantermek kialakítása, a nyelvi laboratórium és a tornaterem megépítése is.

A 90-es évek végére az épület olyan állapotba került, hogy a felújítást nem lehetett tovább halogatni, de egy ekkora épületkomplexum rekonstrukciójához nem volt pénzügyi forrás. Az utolsó címzett támogatások is elosztásra kerültek és pályázati forrásokhoz sem volt esély hozzájutni. Békéscsaba Megyei Jogú Város a nemzetiségi normatíva felújítási célú felhasználását engedélyezte, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, valamint a Békés Megyei Önkormányzat pénzügyi támogatásával pedig több ütemben, de elvégezhettük a legégetőbb felújításokat, a nyílászárók cseréjét, a kazánok cseréjét, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését. Az intézmény épületének teljes felújításához azonban továbbra sem álltak rendelkezésünkre pénzügyi lehetőségek, így a lépésről – lépésre megvalósuló rekonstrukció útján indultunk el. Be kell vallanom, hogy akkori bátorságunkat még ma is csodálom, hiszen kiszámíthatatlan volt, hogy mikor és milyen forrásokhoz jutunk hozzá és a régi épületben rejlő előre nem látható, rejtett hibák, vajon mennyi munka elvégzését teszik majd lehetővé.

2005. július elsejétől az Országos Szlovák Önkormányzat vette át intézményünk fenntartói jogát, ettől az időtől kezdve új időszámítás vette kezdetét az intézmény rekonstrukciójában. Új fenntartónk az épület teljes felújítását tűzte ki célul, folytatva a lépésről – lépésre haladás koncepcióját.

Az első, 10.000.000 Ft-os támogatás a Nemzeti és Etnikai Hivataltól érkezett, kedvezményezettjei a gyerekek lettek, elhatároztuk ugyanis, hogy lebontjuk a vascsövekből épült játszóteret és a helyére korszerű, biztonságos, az EU normáknak is megfelelő, fából készült játékokból álló új játszóteret építünk az óvoda és az iskola számára. Azt hiszem sokáig nem fogjuk elfelejteni 2006 májusát, amikor a gyerekek kirobbanó lelkesedéssel, örömmel vették birtokukba az új játszóteret. A 2006-os évet követően nagyon sok tervet készítettünk a különböző lehetőségeket figyelembe véve és folyamatosan nyújtottuk be pályázatainkat. 2009-ben került sor az intézmény villamoshálózatának, valamint az informatikai hálózat korszerűsítésére az OKM 60 milliós támogatásának köszönhetően. Az épület minden helyiségét érintő beruházásra működés közben, emeletenként, szakaszolva került sor. Az ötvenes évek falban futó vezetékeit korszerűre cseréltük és megújult a termek, irodák világítása is, mindenütt modern villamos-technikai berendezések kerültek beépítésre.

2010-ben kezdhettük el az épület külső felújítását, az OKM-től kapott, 60 milliós pályázati támogatásnak köszönhetően. Hozzákezdtünk a homlokzati hőszigeteléshez, az álladóan beázó lapostető felújításához, valamint az előtetők cseréjéhez. Csapadékos őszi és téli időszakban, nagyon nehéz körülmények között valósult meg a felújításnak ezen szakasza.

Időközben, az első Uniós pályázatunk sikertelenségét követően, hozzákezdtünk egy újabb Uniós pályázat megírásához, vállalva a közel egyéves adminisztrációs munka minden nehézségét. Második Uniós pályázatunk már sikeres volt, így 2011-ben, a DAOP-4.2.1 pályázat keretében 106 millió forintot fordíthattunk az épület rekonstrukciójára, folytattuk és befejeztük a homlokzat szigetelését és felújítását, elkészült a projektarányos akadálymentesítés, modern nyelvi laboratóriumot, fejlesztőszobát létesítettünk, sor került a burkolatok egy részének a cseréjére, bútorzatot is vásároltunk a kollégiumban, iskolában, óvodában.

2012-ben, az EMMI Nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága pályázat keretében 30 milliós támogatást nyújtott a tálalókonyha és az ebédlő felújításához. A teljes rekonstrukció során ez volt az egyetlen olyan szakasz, amely teljes egészében a nyári szünet során valósult meg. Kicseréltük a tálalókonyha teljes burkolatát, a nyílászárókat és modern konyhatechnológiai berendezések kerültek beépítésre. 2012 szeptemberében vettük birtokunkba az ebédlő és a tálalókonyha modern felszerelését.

A 2013/2014-es tanévben az EMMI Nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága pályázat keretében, 85 millió forintos támogatást nyújtott az épület teljes rekonstrukciójának befejezéséhez. A 2014-es évet a burkolatok cseréjével kezdtük, emeletenként, a kollégiumban szinte szobánként, folyamatos költözéssel felújítottuk a tantermek és kollégiumi szobák, kollégiumi folyosók burkolatát, az energiahatékonyságot szem előtt tartva napkollektorok kerültek a tetőre, amelyek a melegvíz biztosítását segítik, valamint sort kerítettünk a fűtési rendszer finomhangolására is. Ez volt a felújítás utolsó, 19. szakasza.

A felújítások különböző szakaszaiban mindvégig éreztük szűkebb környezetünk, a szülők, tanulók, kollégáink türelmét és támogatását. A folyamatos munka során felmerülő szervezőmunka és problémakezelés kapcsán a kollégáim és a szülők mellettünk álltak. A folyamatos költözések során a férjek, családtagok, tanulók, szülők önzetlen segítségére mindvégig támaszkodhattunk.

Ma, amikor ennek a hosszú felújítási munkának a befejezését ünnepeljük, köszönetet mondunk mindazoknak, akik ennek a szép, modern, esztétikus, felújított épületnek a megvalósításához segítettek bennünket. Az, hogy ma a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békéscsaba városának egyik legszebb, legkorszerűbb intézménye lett köszönhetjük elsősorban támogatóinknak:

·         Békéscsaba Megyei Jogú Városnak

·         Békés Megye Önkormányzatának

·         a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak

·         az OKM Nemzetiségi Főosztályának

·         A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek

·         az EMMI Nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságnak

 Fenntartónk, az Országos Szlovák Önkormányzat támogatása kellett ahhoz, hogy az épületrekonstrukció megvalósítása, eredményes befejezése megtörténjen.

Hálás köszönetünket fejezzük ki Fuzik János Elnök Úrnak, Dr. Horváth Endre hivatalvezetőnek és az OSZÖ Hivatala dolgozóinak, a Márton és Társa Ügyvédi Irodának lelkiismeretes munkájukért.

Külön köszönetünket fejezzük ki Paulik Antalnak és Kraszlán Istvánnak, akik mindvégig támogatták, segítették a lépésről – lépésre történő felújítási koncepciónkat.

Köszönet illeti a felújítást végző vállalkozásokat, amelyek határidőre, első osztályú minőségben végezték munkájukat:

·         Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.

·         Polar – Stúdió Kft.

·         Novus Dom Kft.

·         Sebestyén és Társa Kft.

Végül, de nem utolsó sorban, engedjenek meg egy személyes hangú köszönetnyilvánítást a felújítások műszaki vezetőjének, Darabos Imre Úrnak címezve.

A 90-es évek vége óta együtt dolgoztam Darabos Imrével, az Ő szakértelme kellett ahhoz, hogy a lépésről – lépésre történő felújítás koncepciója megvalósulhasson és az épület rekonstrukciója befejeződhessen. Az itt dolgozók nevében is hálásan köszönöm a másfél évtizedes munkáját.

Intézményünkben szép hagyomány, hogy jeles eseményekkor szerepet kap az összetartozásunkat jelképező iskolazászló.

A fenntartóváltáskor, 2005. szeptember elsején, az Országos Szlovák Önkormányzat új iskolazászlót adományozott intézményünknek, ezzel is mintegy jelképezve egy új időszámítás kezdetét iskolánk történetében. Elődeink hagyományát átvéve, jeles alkalmakkor szalagot tűzünk az iskolazászlónkra, ezzel is kifejezve, hogy intézményünket nemzedékről – nemzedékre egyazon cél vezeti – megtartani, gazdagítani, felemelni a magyarországi szlovákságot.

Megkérem Fuzik János Elnök Urat, hogy ezen az örömteli napon, az intézményünk életének oly jelentős állomásán tűzze fel zászlónkra a felújítás befejezésének emlékére a szalagot.

 Ez a nap igazi örömünnep a mindennapjaikat itt töltő, itt tanuló gyerekek számára.

Kérem, fogadják szeretettel az ő műsorukat, amely a „Múlt és a jövő párbeszéde” címet viseli.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


További képek a Képgalériában
Vissza a kezdő oldalra