Költészet napja

Írta: Karácsonyiné Belicza Edit, könyvtáros

2017. 04. 11.

2017. április 11-én iskolánkban az alsó tagozaton és a nagycsoportosok körében Karácsonyiné Belicza Edit, míg a felső tagozaton és a gimnáziumban Varga Edit irányításával emlékeztünk meg József Attila 112. születésnapjáról.

Alsó tagozaton és az óvodában osztályonként/csoportonként zajlottak a foglalkozások, melyeken a versmondás és József Attila életének és munkásságának megbeszélése mellett játékos, csoportokban megoldandó feladatok is terítékre kerültek. Volt köztük rímfaragás, költő összekevert képének kirakása és versszakok sorba tétele is.

A felsős-gimnáziumi foglalkozás összevonva, az ebédlőben került megrendezésre. Itt vershallgatás-versmondás- megzenésített versek hallgatása után a diákok vegyes csoportokban versekkel és költőkkel kapcsolatos feladatokon dolgoztak, melyeket Varga Edit tanárnő nagy alapossággal és furfanggal állított össze számukra. Szerepelt köztük például totó, idézet felismerése, hiányzó rím keresése.

A diákok vidáman fogadták a rendhagyó irodalomórákat és aktívan, jó hangulatban vettek részt a feladatok megoldásában.

Vissza a kezdő oldalra