Az intézmény rövid bemutatása

A békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2005. július elseje óta az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásában működik.

Intézményünk a békéscsabai, ill. a Dél-Alföld régióban élő szülők gyermekeinek szlovák nemzetiségi nevelését és oktatását végzi. Oktató- nevelő munkánk legfontosabb célja, hogy tanítványainkban mindazokat az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeket kialakítsuk, amelyekkel megteremthetik egyéni boldogulásukat, ambícióiknak megfelelő érvényesülésüket, nemzetiségi kötődésük kialakítását, amely szlovák közösségünk javát is szolgálja.

A szlovák nyelvtanítást mind az óvodában, mind pedig az iskolában, országosan elismert szakemberek és szlovákiai vendégpedagógusok végzik. Nevelő – oktató munkánkat logopédus, pszichológus és fejlesztőpedagógus is segíti. Heterogén összetételű gyermekcsoportjainkban egyénre szabott hátránykompenzálási és tehetséggondozó módszereket alkalmazunk. Segíti ezt a munkánkat, hogy sok tanulónk fejlődését az óvodától az érettségi vizsgáig követhetjük. Sajátosságunk az itt folyó nevelő – oktató munka teljes vertikumát átfogó egységes nevelési koncepció megvalósítása.

Intézményünk családias, gyermekközpontú szellemisége jó nevelő – diák, nevelő – család, kommunikációt eredményez.

Nevelőtestületünk értékrendje, és az intézményhez való kötődése erős elkötelezettséget tükröz, a nálunk dolgozó pedagógusok jelentős számban iskolánk tanulói voltak.

Törekszünk arra, hogy mind a közoktatás, mind nemzetiségi oktatás rendszerében megtaláljuk az alkalmazkodásunk leghatékonyabb formáit és módszereit. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük intézményünk szervezeti működését, pedagógusaink kompetenciáit, hogy a velünk szemben támasztott elvárásoknak a legjobb minőségben és módon tegyünk eleget.

2005 óta különböző pályázati pénzösszegek és Európai Uniós támogatás (DAOP-4.2.1/C-09-2F-2010-002; „A nemzetiségi intézmény modern küldetése – a békéscsabai Szlovák Iskola infrastrukturális és tartalmi megújulása” c. projekt; TIOP-1.1.1-07/1-2008-0047; „Az Országos Szlovák Önkormányzat békéscsabai, sátoraljaújhelyi és szarvasi iskolájának informatikai infrastruktúrájának fejlesztése”) segítségével intézményünk infrastruktúrája teljeskörűen megújult, megfelel a 21. századi követelményeknek.

Nevelőtestületünk folyamatosan aktív szerepet vállal a magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás fejlesztésében, főpályázóként vett részt tankönyvek és taneszközök fejlesztésében (TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-0004; „Szlovák nemzetiségi kétnyelvű iskolák taneszközeinek fejlesztése, I. szakasz; TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001; Szlovák nemzetiségi oktatás, nevelés taneszközeinek fejlesztése, II. szakasz). 

Intézményünk pedagógusai alapították meg a 27 éve folyamatosan megjelenő Slovenčinár  (Szlováktanár) című pedagógiai –módszertani folyóiratot, valamint kidolgozták az Országos Szlovák Önkormányzat 2007 óta működő tehetséggondozó programját („Program pre nadaných”).

Nemzetiségi intézményként kiemelt szerepet kap a szlovák nyelvápolás és a hagyományápolás, a szlovák tárgyi és szellemi kultúra megismertetése (TÁMOP-3.2.13-12.-1. „Népi kézműves hagyományok ápolása a Körösök vidékén”; TÁMOP-3.2.11/10/1 „Ide lábam ne tova, itt a néptánc oskola” – konzorciumban, konzorciumi partnerként), mindemellett hasonlóan fontosnak tartjuk tanulóink informatikai, angol nyelvi és természettudományos („Meet the Professors” program, Öveges program) ismereteinek magas színvonalú fejlesztését is.

A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Programban való részvételünket az a meggyőződésünk indokolta, hogy intézményünk tanulószervezetté válása egy hatékonyan működő, eredményes iskola jövőképét vetítette elénk.

2016-ban,  a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel közösen, konzorciumi partnerként pályázatot nyújtottunk be „Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök völgyében” címmel (EFOP-3.3.2-16), amely az általános iskolai korosztályt ismerteti meg  a szlovák tárgyi és szellemi kultúra értékeivel sokrétű cselekvéses tevékenységi formák segítségével.

Vissza a kezdő oldalra