Bocianí bál
Autor: 9. trieda 10. 10. 2020

V stredu 23. septembra sa v jedálni školy uskutočnila tradičná imatrikulácia nových gymnazistov – Bocianí bál. Prečítajte si niekoľko postrehov deviatakov.

Kata: „Dňa 23. septembra bola imatrikulácia, ktorú pre nás zorganizovala 10. trieda. Bol to veľmi dobrý program. Najskôr sme predviedli vlastnú „show“, ktorú sme dostali ako úlohu. Potom nasledovali úlohy, ktoré pre nás vymysleli desiataci. Museli sme napríklad spoznať učiteľov na fotkách z detstva, rozpoznať retro piesne, predviesť retro rozprávky a pod. V úlohe s názvom Let's Dance sme museli tancovať na rôznu hudbu. Bolo to fantastické!“

Edina: „Naša imatrikulácia bola 23. septembra 2020. Podľa mňa to bola veľká zábava. Najprv sme predviedli klipy na dve retro piesne. Prvá scénka sa odohrávala v kaderníctve pána Gedeona a na druhú pesničku Kombiné tancovali naši chlapci, ako inak, v kombiné. Mali sme veľmi veľa úloh, napr.: hádali sme názvy retro pesničiek, hrali sme retro rozprávky. Veľa sme sa smiali a boli sme spolu.“

Pasti: „Imatrikulácia bola dobrá, lebo sme sa hrali, tancovali a spievali.“

Dominik: „Imatrikulácia bola dobrá, lebo sme dostali dobré úlohy.“

Ármin: „Pri imatrikulácii som nemal žiadne pocity.“

Viac si prečítajte v Ľudových novinách: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/29159-bociani-bal-na-abianskom-slovenskom-gymnaziu
Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku