Divadelný tábor

Autor: Ján Pitoňák

21. 09. 2020

Napriek pandémii sa podarilo 5 žiakom našej školy zúčastniť aj počas tohtoročných letných prázdnin v divadelnom tábore. Samozrejme, za iných podmienok, ako to bolo po iné roky. Tábor sa nemohol uskutočniť na Slovensku, ale bolo to aspoň blízko slovenských hraníc v Nagybörzsöny. Viac sa môžete dočítať na stránkach Ľudových novín: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/29073-o-je-dane-to-je-dane

Späť na úvodnú stránku