Môj slovenský svet - ocenenia
Autor: Zuzana Benková 01. 10. 2020

Koncom septembra si žiaci a študenti našej školy prevzali odmeny za účasť a skvelé umiestnenie na študentskej vedeckej súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku pod názvom Môj slovenský svet. Do súťaže sa zapojili:

I.                    kategória (žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ)

Hegedűs Boglárka

Kovács Orsolya Tünde

Chrappán Kata (osobitná cena)

Csajbók Edina

Kruchió Tibor

Vidovenyecz Pál (1. miesto)

 

II.                 kategória (študenti gymnázia)

Gergő Marcell

Kolysza Hanna Sára (3. miesto)

Szabadi Kata

Petrás Rebeka Kata

Horváth Henriett Hilda

Kéri Kata

Organizátorom a členom poroty srdečne ďakujeme, že napriek nepriaznivým okolnostiam práce vyhodnotili a účastníkov ocenili.

Všetkým srdečne blahoželáme!

 Viac na: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/28894-v-sledky-tudentsko-vedeckej-su-a-e-vusm-planovanej-v-novom-meste-pod-iatrom

Späť na úvodnú stránku