Školský rok 2020/2021 je otvorený

Autor: Ján Pitoňák

21. 09. 2020

Napriek zložitej pandemickej situáci začal tento školský rok 1. septembra zážitkovým dňom. Prváčikovia boli privítaní pani riaditeľkou v jedálni, ostatní žiaci si vymieňali prázdninové zážitky so spolužiakmi a triednymi učiteľmi v triedach. Viac sa môžete dočítať na stránke Ľudových novín:  http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/29098-po-takmer-pol-roku-opa-spolu


Späť na úvodnú stránku