Odovzdávanie národnostných štipendií
Autor: Zuzana Benková 10. 10. 2020

V tomto školskom roku sa odovzdávanie osvedčení o udelení národnostného štipendia uskutočnilo 2. októbra na pôde našej školy. Z rúk Miklósa Soltésza, štátneho tajomníka zodpovedného za náboženské a národnostné vzťahy pri úrade predsedu vlády, si ho prevzali Zorka Farkasová a Tamás Tóth, študenti 11. triedy. Prítomnosť rodičov oboch štipendistov, triednej učiteľky i spolužiakov prispela ku komornej, až rodinnej atmosfére slávnosti. Okrem štátneho tajomníka sa prítomným prihovorili aj ďalší vzácni hostia: Tamás Herczeg, poslanec parlamentu, a András Kiszely, predseda Slovenskej národnostnej samosprávy župného mesta Békešská Čaba. Obom politikom udelila pani riaditeľka čestné členstvo v našej inštitúcii a odovzdala im školský cestovný pas.

Fotografie zo slávnosti nájdete v Galérii.

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku