Aktivity v 1.-4. ročníku ZŠ

   

Na výstavu výtvarných prác zorganizovanou v Dome slovenskej kultúry prispelo 5 žiakov 2. triedy svojimi výkresmi.

                                                                                                                                            

13. novembra 2012 žiaci 4. triedy poskytli rozhovor reportérom televízie TV2, ktorí v našej škole nakrúcali zábery k programu „Vzorová menza”.

                                                                                                                                            

13. novembra 2012 sa niekoľko žiakov 3. a 4. ročníka pod vedením učiteľky telesnej výchovy v neskorých popoludňajších hodinách zúčastnili v športovej hale na ukážkach vrcholovej gymnastiky a skokov na trampolíne.

Tu sa stretli aj s olympionikmi s Krisztiánom Berkim, ktorý žiakom rozdával autogramy a vyfotografoval sa s nimi a s Dorinou Böcögő.

                                                                                                                                             

20. novembra 2012 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili v hudobnej škole na prvom výchovnom koncerte s názvom „Hudobný nástroj, hlas a orchester”.

                                                                                                                                            

22. novembra 2012 na 1. a 2. vyučovacej hodine sa pre rodičov  otvorili dvere 1.-4. ročníka, ktorí sa zúčastnili na školskom programe „Deň otvorených dverí”.

 

 

 

 

Späť na úvodnú stránku