Mestská rozprávková súťaž

Autor:Kovácsné Gombár Mónika 12. 4. 2013

17. apríla sa uskutočnila súťaž v prednese rozprávok, na ktorej sa zúčastnili žiaci zo všetkých škôl nášho mesta. Z našej školy sa prihlásili dvaja žiaci. Druháčka Hanna Sára Kolysza a tretiak Attila Hlásnyik. Súťaž sa začala o deviatej hodine. Sme hrdí na našich žiakov, ktorí síce neobsadili popredné miesta, ale veľmi pekne predniesli svoje rozprávky. Za odmenu dostali pochvalu triedneho učiteľa.

 

 

Späť na úvodnú stránku