Tábor v Hronci „Spoznaj svoje korene” 15-24. septembra 2013

Autor: Mária Ištvánová a Zuzana Némethová Lopušná 16. 10. 2013

Po prvé by sme sa chceli v mene našej školy poďakovať za možnosť, že aj v tomto roku sme sa mohli s 21 žiakmi zúčastniť  tábora „ Spoznj svoje korene!”
 S ubytovaním a so stravou sme boli spokojní. Pre deti sa stal Hronec už „pojmom”.
Žiaci mali predpoludním 4 vyučovacie hodiny s profesorkami zo Slovenska. Podľa ich informácií o hodinách a záverečného programu ich práca bola úspešná, deti boli šikovné. Poobede sa so žiakmi zaoberali 2 veľmi oduševnené a angažované animátorky Zuzka a Terka. Ich prácu považujeme za veľmi dôležitú a potrebnú. S ich temperamentom a nápadmi poskytli deťom také aktivity, ktoré dnešná mladá generácia potrebuje. Fantastický nápad bol nakrúcanie filmov. Hoci sme sa obávali, ale deti zvládli úlohu na vysokej úrovni a v rámci „Oscarovej noci”sme si mohli aj my pozrieť filmy.
 Užitočné boli večerné situačné hry „Vieme sa správať?”
Deti mali možnosť dostať sa aj do prírody. Urobili sme peknú túru do prírodného skanzenu Vydrovo, ale najväčší zážitok bola lanovka vo Vysokých Tatrách. Niektorý žiak nielenže v Tatrách, ale aj  v zahraničí bol teraz poprvé.
Vd´aka tomu, že vedúca táboru Ruženka Egyedová Beráneková sa vždy informovala o programoch na okolí, sme sa dostali do Brezna do divadla, kde sme si pozreli rozprávku „O hlúpej žene“ a boli sme aj v Mýte pod Ďumbierom na folklórnom dni.
Tento tábor bol užitočný aj preto, lebo deti mali možnosť nadviazať nové kontakty a  stretnúť sa s priateľmi z predošlých táborov. 10. októbra navštívili našu školu žiaci 7. triedy Slovenskej základnej školy zo Slovenského Komlóša, ktorí boli tiež spolu s nami v Hronci. Aj my učitelia sme mali radosť z toho, ked´ sme videli, ako sa deti tešia stretnutiu.

Obrázky v Galérii

Späť na úvodnú stránku