Navštívili sme Slovenský oblastný dom na Garayho ulic

  22. 10. 2013

Dňa 17. októbra navštívili žiaci tretej triedy Slovenský oblastný dom na Garayho ulici. Sprevádzal nás Attila Lészkó, ktorý sa snažil o to, aby sa žiaci čo najviac dozvedeli o živote našich predkov, Slovákov v Békešskej Čabe, a aby sa zoznámili s predmetmi, ktoré používali naši starí rodičia.
Mohli sme si posedie na lavici a obdivova staré kuchynské zariadenie.
Táto hodina sa deom nesmierne páčila, preto sme si sžúbili, že oblastný dom ešte niekedy navštívime.

Spä na úvodnú stránku