Súťaž Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

Autor: Zuzana Benkova 16. 04. 2014

Dňa 11. apríla sa v priestoroch Slovenskej základnej školy a gymnázia v Budapešti uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie študentskej odbornej súťaže, ktorému predchádzala prezentácia a obhajoba študentských prác. Témou tohtoročnej súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku bolo zmapovanie činnosti slovenských samospráv v Maďarsku. Naše študentky sa zamerali na aktivity Pedagogického metodického centra CSSM, Slovenského divadla Vertigo, zoznámili sa s činnosťou Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM a predstavili miestne slovenské samosprávy, ktoré fungujú v  Slovenskom Komlóši, v Čabasabady, Kétšoproni a v Békešskej Čabe. Svojimi prácami zaujali nielen porotu, ale i prítomných hostí.

V I. kategórii obsadila Daniella Kesjárová 2. miesto.

V II. kategórii si naše študentky rozdelili ceny takto:

1. miesto                            Eszter Brhliková

3. miesto                            Katinka Szuhajová

Osobitná cena Slovenského divadla Vertigo       Kamilla Zolvánová

Osobitná cena Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku      Szilvia Petőczová

Osobitná cena Dokumentačného centra CSSM                Csilla Bajczerová

Osobitná cena Slovenského inštitútu v Budapešti           Eszter Pálvölgyiová

Osobitná cena Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku          Viktória Czirbulyová

Organizátori pripravili pre účastníkov večernú plavbu loďou po Dunaji a prechádzku Margitiným ostrovom.

Všetkým študentkám srdečne blahoželáme!

Obrázky v Galérii

Späť na úvodnú stránku