Fašiangy 2015

Autor: Kitti Csécsei (9. trieda) a Tamara Krajcsó (9. trieda) 23. 02. 2015

Na začiatku februára sme mali na gymnáziu fašiangy. Už aj naša trieda sa mohla zúčastniť, lebo minulý rok dvaja z nás boli členom poroty spolu s pánom učiteľom Lásikom.

S prípravou fašiangového programu sme začali už pred dvomi týždňami. A nacvičili sme i spoločný tanec. Boli sme starí ľudia, ktorí žijú spolu v domove dôchodcov. Rozprávajú sa, spievajú a radi si zatancujú. 10. trieda predstavila Adama ako pašu, okolo ktorého tancujú orientálne tanečnice. 11. trieda porozprávala jednu rozprávku. Využili aj internet. Nezabudli ani na svojho chorého spolužiaka. Z 12. triedy sa do fašiangovej zábavy zapojil len Bence. Každá trieda sa predstavila dôvtipne.

Potom porota, ktorú tvorili dievčatá z ôsmej triedy a pani učiteľka Mária Mayerová, vyhodnotili naše vystúpenia. Naša trieda získala 3. miesto. Desiataci boli druhí a víťazom sa stala 11. trieda. Osobitnú cenu získal Bence. Každý, kto sa aktívne zúčastnil, dostal čokoládu.

Všetci sme sa cítili dobre, lebo sme boli šikovní a predstavenia boli vtipné. Tešíme sa na budúci rok a veríme, že získame lepšie umiestnenie.

 

Späť na úvodnú stránku