Filmový seminár

Autor: 12. 12. 2014

Pár postrehov

Kitti Csécsei (9. trieda)

Minulý mesiac sme boli v Budapešti. Boli sme na filmovom seminári. Cestovali sme vlakom. Ubytovaní sme boli v apartmáne. Mali sme nádherný výhľad  zo  7. poschodia. V Pešti sme boli tri dni. Od rána do večera sme pozerali filmy. Videli sme veľmi zaujímavé filmy. Mne sa najviac páčili filmy V tichu a Horná zem. Film V tichu nám ukázal, ako fungovali koncentračné tábory, a z filmu Horná zem sme sa dozvedeli, ako žili Slováci, ktorí sa tam presťahovali.

Bol to veľmi dobrý zážitok. Myslím si, že sa prihlásim aj na budúci rok.

 

Tamara Krajcsó (9. trieda)

Tri dni sme strávili v Budapešti. Pozreli sme si veľa filmov. Prvý deň sme videli dva filmy. Oba sa mi páčili. Boli historické a zaujímavé. V utorok sme sa celý deň dívali na filmy. Aj tie boli dobré, no našli sa aj také, ktoré sa mi nepáčili. Videli sme napríklad film Kandidát, V tichu, Horná zem a ešte veľa iných. Aj na budúci rok by som chcela ísť, lebo som získala veľa zážitkov.

 

Eszter Brhlik (10. trieda)

V novembri som bola na filmovom seminári v Budapešti. Cítila som sa tam veľmi dobre. Filmy sa mi  páčili, niektoré boli veľmi zaujímavé. Najviac sa mi páčil horor, lebo mám rada takýto žáner. Na seminári som si mohla precvičiť slovenský, ale aj anglický jazyk. Vo filmoch hovorili po slovensky, no filmy mali aj anglické titulky.

Som šťastná, že som sa na seminári zúčastnila, určite pôjdem i na budúci rok.

Späť na úvodnú stránku