Libuše Pestiová – laureátka Ceny Samuela Tešedíka

Autor: 22. 10. 2014

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov udeľuje Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (Rumunsko), Asociácia slovenských pedagógov (Srbsko) a Čabianska organizácia Slovákov (Maďarsko) Cenu Samuela Tešedíka. V tomto roku bola na túto cenu navrhnutá Libuše Pestiová, učiteľka 1. stupňa našej výchovno-vzdelávacej inštitúcie.

Sedemčlenná porota sa na svojom zasadnutí 6. septembra rozhodla oceniť Libušu Pestiovú za jej celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Laureáti zo štyroch krajín (Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko) si cenu prevzali 17. októbra na V. seminári slovenských dolnozemských učiteľov v Nadlaku.

Pani učiteľke Libuške zo srdca blahoželáme!

 


Späť na úvodnú stránku