Zorganizovaný remeselnícky tábor v Srbsku v Báčskom Petrovci

Autor: Kovácsné Gombár Mónika 03. 09. 2014

Od 18. – 21. augusta bol zorganizovaný remeselnícky tábor v Srbsku v Báčskom Petrovci. Našu školu zastupovali žiaci štvrtého a ôsmeho ročníka, ktorí počas celého pobytu používali slovenský jazyk , lebo boli spolu so srbskými a rumunskými žiakmi.

Program bol zaujímavý. Deti varili halušky, zučastnili sa na rôznych kultúrnych podujatiach.

Deťom sa tabor veľmi páčil. Našli si veľa nových kamarátov a získali veľa nových zážitkov.

Späť na úvodnú stránku