Pekný zážitok pre každého

Autor: Kitti Csécsei a Tamara Krajcsó 22. 10. 2014

V dňoch 10. – 12. októbra 2014 sa v našej škole uskutočnila X. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií. Cieľom tejto súťaže je, aby sa študenti zoznamovali s dejinami dolnozemských Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku, spoznali historickú a duchovnú kultúru predkov, výsledky svojho prieskumu spracovali formou projektových prác a rozvíjali jazykovú kompetenciu v prirodzených podmienkach.

Na tohtoročnej súťaži sa zúčastnilo 26 študentov z 5 škôl, z Teoretického lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti a nášho gymnázia.

Súťaž sa začala o 14:30 po príchode posledných účastníkov zo Srbska. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj významní hostia, Ján Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a predseda parlamentného výboru hovorcov,  Štefan Daňo, generálny konzul SR,  i predstavitelia slovenských národnostných organizácií v okolitých štátoch. Po príhovoroch hostí sa začala samotná súťaž. Študenti prezentovali  17 prác, mnohí pracovali samostatne, v dvojiciach aj trojiciach. Práce boli veľmi zaujímavé, dozvedeli sme sa ako fungujú národnostné samosprávy v Maďarsku a Matica slovenská v Srbsku, ako prebieha zabíjačka či zimné sviatky v Nadlaku, ako vo Vojvodine spracovali konope, ako prebiehali oslavy 95. výročia petrovského gymnázia, aký význam má ochotnícke divadlo v Nadlaku a divadelný tábor pre študentov z Maďarska a pod.

Keď polovica súťažiacich skončila prezentácie, nasledovala krátka prestávka, počas ktorej sme mali možnosť trošku si oddýchnuť. Po skončení prezentácií sme mali večeru. Po nej sme sa presunuli do obchodno-kultúrneho  centra Csaba Center. Zúčastnili sme sa na koncerte Veci Janicsák.

Na druhý deň ráno sme sa opäť stretli pri raňajkách. Sobotňajší program bol veľmi bohatý. Boli sme na exkurzii po pamätihodnostiach nášho mesta. Navštívili sme Oblastný dom, oba čabianske evanjelické kostoly, dokonca sme si vychutnali krásny výhľad na Békešskú Čabu z kostolnej veže. Potom sme položili veniec k pamätnému kameňu našich predkov. Dopoludňajšiu prechádzku mestom sme ukončili v kultúrnom stredisku Csabagyöngye. Počas celej cesty nám pán učiteľ Michal Lásik povedal veľa zaujímavých vecí. Okolo jednej sme sa vrátili do školy , kde sme sa naobedovali. Po obede sme mali hodinu voľno a o druhej sme sa išli zabaviť do Dediny Čabianskej klobásy v Csaba Parku. Najväčšiu radosť mali naši hostia z Kuchyne obrov.

Po náročnom dni nás čakal náročný večer – vyhodnotenie súťaže. Predsedníčka štvorčlennej medzinárodnej poroty Mária Katarína Hrkľová vyzdvihla pozitívne stránky jednotlivých prác a povzbudila všetkých študentov do ďalšej tvorivej práce. Z rúk predsedníčky, pani riaditeľky Edity Pečeňovej a organizátorky súťaže pani Márie Czégényovej si všetci súťažiaci prevzali spomienkové darčeky.

Podľa nás bola súťaž veľmi dobrá, lebo okrem toho, že sme sa dozvedeli, ako funguje, získali sme nové zážitky a veľa nových kamarátov. Dúfame, že na budúci rok aj my dve budeme v úlohe súťažiacich a navštívime Nadlak.

Pred súťažou sme dostali zaujímavú úlohu. Mali sme účastníkom položiť niekoľko otázok. Zaujímalo nás, ako sa im páči naše mesto, naša škola, čo ich motivovalo, aby sa prihlásili na putovnú súťaž a boli sme zvedavé aj na to, čo očakávajú od týchto dvoch dní. Odpovede boli veľmi podobné. Niektorí nám napísali, že na tejto súťaži nie sú prvýkrát. Získané skúsenosti z minulého roka ich motivovali prihlásiť sa na súťaž opäť. Tí, ktorí ešte na takejto súťaži neboli, chceli získať nových kamarátov, spoznať  slovenskú kultúru v Maďarsku, resp. chceli zistiť, ako súťaž funguje. Na otázku, ako sa im páči naše mesto a škola sme dostali pestré odpovede. Väčšina účastníkov ešte v Békešskej Čabe nebola, preto sa tešila, že počas dvoch dní spozná čo najviac. O našej škole počuli už pred príchodom, no prekvapilo ich, aká je pekná, moderná a dobre zariadená. Od týchto dvoch dní očakávali pekné zážitky, dobrú zábavu, zaujímavé programy a v neposlednom rade aj to, že ochutnajú našu čabiansku klobásu.

Veríme, že sa ich očakávania naplnili tak, ako tie naše.

Obrázky v Galérii

Sponzori:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava

710_logo-uszz-na-sirku-rgb

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Budapešť

images

 Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

 Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, Békešská Čaba

 

 

 

 Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

szlovákembléma5

Slovenská samospráva župného mesta Békešská Čaba

Slovenská samospráva Békešskej župy

Späť na úvodnú stránku