Seminár o Slovenskom národnom korpuse

Autor: Zuzana Benkova 25. 11. 2014

V utorok 18. novembra sa v priestoroch knižnice našej inštitúcie uskutočnila prednáška v sérii vedecko-popularizačného programu Z pohľadu vedy, na ktorej sa zúčastnil aj generálny konzul SR Štefan Daňo. O dejinách, význame a možnostiach využitia Slovenského národného korpusu prítomných informovala pracovníčka oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Katarína Gajdošová. Všetci, ktorí sa chceli naučiť vyhľadávať jazykové informácie v písaných korpusoch, mohli pod jej odborným vedením absolvovať praktický seminár pre začiatočníkov (18. novembra) i pokročilých (19. novembra). 

Za nové vedomosti ďakujeme!

Späť na úvodnú stránku