Slovak Press Photo

Autor: Zuzana Benkova 1. 28. 2015

Dňa 21. januára 2015 sa v priestoroch Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy fotografií. Vďaka spolupráci Slovenského inštitútu v Budapešti, Generálneho konzulátu SR v Békešskej Čabe a Čabianskej organizácie Slovákov sa do centra dolnozemských Slovákov dostalo to najlepšie zo súťaže Slovak Press Photo. Prvým návštevníkom sa prihovorili organizátori výstavy. Zdôraznili silu kvalitnej fotografie, ktorá dokáže znásobiť obsah informácie a dokonca zachytiť i to, čo sa slovami vyjadriť nedá. „Očitými svedkami“ významných udalostí, ktoré zvečnili slovenskí novinári na svojich fotografiách, sa stali i študentky čabianskej slovenskej školy. Všetkých milovníkov tohto moderného druhu umenia upozorňujeme, že výstava bude sprístupnená do 27. februára 2015.

Späť na úvodnú stránku