Rozlúčka so školou

Autor: Lea Szarvašová, 8. trieda 21. 06. 2016

Popoludnie v piatok 17. júla bolo časom rozlúčky na konci školského roka a nás niektorých ôsmakov i so školou, do ktorej sme doteraz chodili.

Po poslednom zvonení na konci školského roka 2015/2016 sme my ôsmaci prišli vyzdobenými chodbami školy na školský dvor, kde nás už čakali hostia, učitelia, rodičia a známi i naši mladší spolužiaci. Slávnosť otvoril pán zástupca privítaním a predstavením hostí a po odznení maďarskej a slovenskej hymny nastal čas lúčenia. Najprv sa s nami rozlúčili naši siedmaci, potom sme sa poďakovali učiteľom a rodičom. Obdarovali sme ich kvetmi za ich lásku a obetavosť. Od siedmakov sme dostali balóny. Niektoré z nich po vypustení ostali zachytené do koruny stromu ako symbol toho, že aj niektorí z nás budú pokračovať v tejto škole na budúci rok, ale už ako gymnazisti.

Súčasťou rozlúčky bola ďalšia významná udalosť. Pani riaditeľka odovzdala bývalému pánovi riaditeľovi Jánovi Šutinskému (riaditeľom našej inštitúcie bol v rokoch 1992 – 1997) zlatý diplom za prínos pri rozvoji našej školy i aktivity v hudobnom živote Békešskej Čaby.

Rozlúčka sa skončila a my, obdarovaní kapsičkami na cestu, sme sa ešte vydali do tried, aby sme si prevzali vysvedčenia.

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku