Rozlúčka maturantov

Autor: Lea Szarvašová, 8. trieda 09. 05. 2016

V piatok 29. apríla sa s nami lúčili naši maturanti. Po pre nich poslednom zvonení prešli vyzdobenými chodbami školy, až prišli k nám do telocvične. Keďže bolo chladné a upršané počasie, rozlúčili sa s nami tam a nie na školskom dvore, ako to býva zvyčajne. Čakali sme ich i my slávnostne oblečení s pozvanými hosťami (generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Igor Furdík, Zoltán Szabó, vedúci úradu CSSM, jeho zástupkyňa Mária Matejdeszová a predsedníčka Župnej slovenskej samosprávy Judita Krajcsoviczová), učiteľmi, rodičmi a ich priateľmi. Na začiatku slávnosti nám zarecitovala báseň Viktória Czirbulyová z 11. triedy. Táto trieda celú slávnosť, ako je u nás tradícia, pripravila. Potom všetkých srdečne privítal pán zástupca Michal Lásik. Zvlášť privítal pozvaných hostí.

Potom sa so štvrtákmi rozlúčila Csilla Bajczerová. Trochu si posmútila, že nám budú chýbať ich dobré rady, napríklad čo nesmú hovoriť a robiť mladší žiaci na hodine slovenčiny. Nasledovalo odovzdanie vlajky školy žiakom 11. ročníka a teda aj symbolického miesta najstarších v škole. Za maturantov sa poďakovali rodičom a učiteľom Erika Magdolna Nyíriová a Szilvia Petőczová, zvlášť sa poďakovali pani riaditeľke, ktorá ich učila slovenskú literatúru.

Maturanti sa potom postupne rozlúčili so svojimi učiteľmi, zvlášť sa poďakovali triednej učiteľke Ildikó Kiššovej Szabóovej. Dojímavý prejav predniesla aj triedna učiteľka a srdečne sa rozlúčila osobitne s každým z nich.

Nakoniec sa prihovorila pani riaditeľka školy Edita Pečeňová a popriala maturantom, aby zúročili všetko to, čo v škole od učiteľov dostali.

Obrázky v Galérii

Späť na úvodnú stránku