Imatrikulácia

Autor: Daniella E. Kesjar (9. trieda) 27. 11. 2015

Pondelok 16. november, predvečer Medzinárodného dňa študentstva, a my deviataci sme sa tešili, že nás oficiálne prijmú do stavu študentského. Stalo sa to o 18:30 a tradične nás imatrikovali naši desiataci.

Vopred nás upozornili, aby sme si pripravili celá trieda spoločný tanec, a tak ukázali, ako vieme spolupracovať. Po tanci sme dostávali vtipné a zaujímavé úlohy. Napríklad pri konverzácii sme mohli používať len tie slová, ktoré obsahujú samohlásku e, potom sme museli tancovať s metlou. Nakoniec sme zložili prísahu a dostali darček – košeľu s podobizňou Ľudovíta Štúra a menom desiataka.

Imatrikulácia sa mi veľmi páčila, ale ešte úplne neskončila, lebo desiataci majú pre nás ďalšie úlohy. Tak sa trochu aj bojíme.

 

Obrázky v Galérii

Späť na úvodnú stránku