Generácie spolu v Slovenskom Komlóši

Autor: Lea Sarvašova, žiačka 8. triedy 23. 03. 2016

V piatok 11. marca sme sa po oslavách pamätného 15. marca 1848 v školskej jedálni vydali autobusom (2 ôsmačky, 4 siedmačky a 1 siedmak) s pánom učiteľom Jánom Pitoňákom a  pani Zuzanou Lonovičovou z Békešskej župnej knižnice a ďalšími Čabänmi, potomkami Slovákov z Békešskej župy, do Slovenského Komlóša. S pánom Jurajom Dolnozemským, komlóšskym rodákom, známym slovenským dolnozemským básnikom a zástupcami niekoľkých generácií sme si zaspomínali na svojich predkov, ich tradície a kultúru.

Podujatie otvorila vnučka Juraja Dolnozemského Agod Alíz prekrásnym spevom. Počas stretnutia potom ešte niekoľkokrát spievala tradičné slovenské i maďarské ľudové piesne. Do programu s prezentáciou pani Lonovičovej sme sa zapojili i my a Anna Argyelánová, Lili Chrappánová a Kata Kériová (siedmačky) recitovali básne Ďuri báčiho, ako ho všetci volali. Dozvedeli sme sa oveľa viac o jeho živote ako na hodinách slovenskej literatúry a Ďuri báči nám aj sám recitoval niektoré svoje básne a ukázal nám mnohé zaujímavé predmety z vlastnej zbierky, napríklad vypálenú hlinenú fľašu s ornamentmi, jubilejné taniere, bohatú zbierku Tranosciov, zbierku fajok a zaspomínal si i pri dobových fotografiách z rodinného albumu.

Najviac sme sa asi tešili na ochutnávku tradičných slovenských jedál. Tety z Komlóša nesklamali, plnená kapusta a kvasienky s rôznymi posýpkami (mak, mleté orechy, tvaroh alebo škorica) nám veľmi chutili. A aby nám dobre trávilo, po obede sme sa prešli a prezreli si Slovenskú národopisnú zbierku na Námestí svätého Štefana s hodnotnými exponátmi dolnozemských Slovákov, maľovaný nábytok, ukážky komlóšskej keramiky, odevu i obuv Komlóšanov. Boli sme i v evanjelickom kostole, ktorý postavili naši slovenskí predkovi

Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť na tomto krásnom podujatí, zaspomínať si a získať zaujímavým spôsobom nové vedomosti.

Späť na úvodnú stránku