Exkurzia v Békešskej župe

Autor: Kitti Csécseiová, 10. trieda 09. 05. 2016

V stredu 27. apríla sme všetci gymnazisti s našimi 4 učiteľmi boli na jednodňovej národopisnej exkurzii po stopách dolnozemských Slovákov v Békešskej župe.

Všetky dôležité informácie o histórii miest navštívených počas exkurzie nám  v autobuse rozprával náš pán učiteľ Michal Lásik. Putovanie sme začali v Poľnom Berinčoku a v jeho evanjelickom kostole. Julianna Borgulová, predsedníčka Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku, a miestne ženičky nám ešte porozprávali niektoré zaujímavosti. Napríklad, že evanjelickí Slováci, ktorí prišli z Horniakov začiatkom 18. storočia, si na jeho mieste najprv postavili malý kostolík z hliny a prútia, neskôr väčší z váľkov. Ten používajú dodnes. Pôvodne ho používali aj s Nemcami, ktorí prišli na územie Poľného Berinčoka po nich.

V našom putovaní sme pokračovali ďalej do mesta Sarvaš. V ňom sme sa zdržali dlhšie. Pozreli sme si evanjelický kostol, dominantu mesta, navštívili sme miestne múzeum, bývalý poľnohospodársko-priemyselný ústav s národnou školou a knižnicou i Suchý mlyn, v súčasnosti už jediný funkčný mlyn svojho druhu v Maďarsku. Po poludňajšej prestávke sme našu cestu zavŕšili v Slovenskom Komlóši. Nádherný evanjelický kostol nám predstavil pán farár Attila Spišák. Dovolil, aby sme hrali na organe a vystúpili sme i na vyše 50 metrov vysokú kostolnú vežu, z ktorej sa nám naskytol úchvatný pohľad na prekrásnu Dolnú zem. Počasie sa totiž umúdrilo a celé okolie Slovenského Komlóša sa skvelo síce vo veternom, ale slnečnom jarnom dni. Po zostúpení z veže sme si prezreli slovenskú národopisnú zbierku a v nej veci, čo ľudia bežne používali, ale my sme niektoré z nich videli prvý raz.

Tým sa končila naša národopisná exkurzia a nasledoval návrat domov do milovanej Čaby. Myslím si, že pre mnohých z nás to bol ohromný zážitok, veď to, o čom sa učíme v škole, sme mohli vidieť na vlastné oči. I týmito spomienkami sme si uctili pamiatku našich slovenských predkov, ktorí pri ťažkej práci dokázali uchovať tradície do budúcnosti.

Obrázky v Galérii

Späť na úvodnú stránku