Jarný zber papiera a plastov

Autor: Ján Pitoňák 06. 06. 2016

V tomto polroku sme tiež zbierali papier i plasty, aby sme efektívne šetrili naše životné prostredie. V posledných májových dňoch sme všetko zhromaždili na dvore školy a po naložení do áut odviezli do zberu.

A nebolo toho málo. Teraz sa nám podarilo nazbierať ešte viac papiera a plastov ako v 1. polroku. Bolo to 11 450 kg papiera a 126 kg plastov. Istý čas to na školskom dvore vyzeralo ako na veľkom smetisku, ale oplatilo sa. Také množstvo papiera sa v našej škole doteraz ešte nazbierať nepodarilo.

Takto sme prispeli k šetreniu lesov a energie, znižujeme tým znečisťovanie ovzdušia a vodných tokov. Z vyzbieraného papiera sa vyrábajú obalové a toaletné papiere, kartóny a papier nižšej kvality s rôznym spôsobom využitia.

Späť na úvodnú stránku