38. ročník mestskej súťaže v detskej výtvarnej tvorbe: Hodnoty Békešskej Čaby

Autor: Kata Szabadi, žiačka 5. triedy 02. 05. 2016

Dňa 23. apríla 2016 (v sobotu) o 11. hodine sa 23 žiakov našej základnej školy zúčastnilo na vyhodnotení mestskej súťaže v detskej výtvarnej tvorbe v Jankayho hale Múzea Mihálya Munkácsyho. Vo veľkej hale múzea vystavovalo svoje práce okrem iných i 23 žiakov našej školy, z nich 4 žiaci boli ocenení: Vivien Kováčová, Bercell Hegedűs, József Puskás a Kata Szabadi – všetci sú žiakmi 5. triedy.

Všetkým oceneným odovzdal ceny primátor Békešskej Čaby Péter Szarvas osobne. Žiakov na súťaž pripravila učiteľka školy Zita Berki.

Späť na úvodnú stránku