Vzácna návšteva

Autor: Bence Pűski 06. 06. 2016

Vzácna návšteva

Posledný májový piatok k nám zavítala vzácna návšteva na čele s pánmi Jánom Varšom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igorom Furdíkom, generálnym konzulom SR v Békešskej Čabe, a pani predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou.

Pani riaditeľka Edita Pečeňová hosťom predstavila školu programom, do ktorého sa zapojili jednotlivé zložky našej inštitúcie. Vystúpila skupina detí z MŠ pod vedením učiteliek Evy Moťovskej a Móniky Mišíkovej.  Potom žiačka 4. triedy základnej školy Edina Čajbóková zarecitovala úryvok z knihy Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme a so spolužiakmi zo svojej triedy predstavili dramatizáciu kratšej rozprávky, keďže sa nedávno učili o dopravných prostriedkoch. Ich triednou učiteľkou je pani učiteľka Libuše Pestiová.

Žiačky 7. triedy Kata Kériová a Nóra Horváthová, zarecitovali básne štúrovcov Andreja Sládkoviča (úryvok z Detvana) a Janka Kráľa (Orol vták), ich učiteľom slovenčiny je Ján Pitoňák. 2. stupeň základnej školy pod vedením Ildiky Očovskej prispel i krátkym hudobným pásmom.

Program školy uzavreli prezentácie Lízy Andrejovej (Minulosť a súčasnosť Békešskej Čaby) a Benceho Püskiho (Štyri ročné obdobia na sálaši), ktoré  pripravili pod vedením učiteľa Jána Pitoňáka.

Predstavenie našej školy pána Varša tak zaujalo, že v rozlúčkovom príhovore sám zarecitoval úryvok z Předzpěvu k Slávy dcere od Jána Kollára a pripomenul tak i svoje žiacke a študentské roky.

Späť na úvodnú stránku