Študentská vedecká súťaž

Autor: Ján Pitoňák 09. 05. 2016

Na študentskej vedeckej súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku konanej pod záštitou Slovenského inštitútu v Budapešti v apríli 2016 v Novom meste pod Šiatrom sa v I. kategórii (žiaci 7. a 8. ročníkov základných škôl) umiestnili na 2. mieste s prácou Predvianočná veselica (národnostný titul v škole) Lea Szarvašová a na 3. mieste s prácou Úloha zeme v minulosti mojej rodiny Dóra Dunaiová – obidve z 8. ročníka našej základnej školy.

V II. kategórii (žiaci stredných škôl) 1. miesto získala Csilla Bajczerová, žiačka 11. triedy nášho gymnázia, s prácou Sálaše – míľniky života mojej rodiny a Bence Püski, žiak 10. triedy, s prácou Štyri ročné obdobia na sálaši.

Blahoželáme a želáme veľa chuti do ďalšej práce!

Späť na úvodnú stránku