Rozlúčka s maturantmi

Autor: Bence Püski, 11. trieda 22. 05. 2017

Prvú májovú sobotu sme sa rozlúčili s našimi maturantmi. Mladší spolužiaci, hlavne 11. trieda, im pripravili celú slávnosť. Po poslednom zvonení a ceste vyzdobenou budovou 13 študentov 12. triedy predstúpilo pred učiteľov, rodičov, mladších spolužiakov a priateľov, aby sa s nimi symbolicky rozlúčilo. 11. trieda prevzala od maturantov vlajku školy, a tak sa jej členovia stali najstaršími medzi spolužiakmi. Maturanti sa poďakovali rodičom i učiteľom. Pani riaditeľka odovzdala pochvalu učiteľského zboru Csille Bajczerovej (za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia a za príkladnú usilovnosť) a Adamovi Tuškovi (za príkladnú usilovnosť a činnosť vykonávanú v prospech kolektívu). Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky za potlesku prítomných symbolicky prekročili prah našej inštitúcie, aby sa sem medzi nás mohli kedykoľvek vrátiť. Viac sa môžete dočítať na stránkach Ľudových novín.

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku