Mladí Dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým

Autor: Ján Pitoňák 20. 09. 2016

V dňoch 15. – 16. septembra sa stretli skupiny žiakov 2. stupňa základných škôl  z Iloka v Chorvátsku, z Nadlaku v Rumunsku a  z našej základnej školy so skupinou srbských Slovákov v Srbsku v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. V tvorivých dielňach na udržiavanie slovenskosti nás pod vedením Edity Pečeňovej a Jána Pitoňáka reprezentovali žiaci 6. triedy Jázmin Jámborová, Hanna Sára Kolysza, Kata Szabadiová, Róbert Kassa a ôsmačky Anna Árgyelánová a Lili Chrappánová. Stretnutie znamenalo pobyt v rodinách, stretnutie s kamarátmi hovoriacimi po slovensky z ďalších štátov a spoločnú prácu v tvorivých dielňach slovenského i anglického jazyka a výtvarnej kultúry. Nechýbala prehliadka kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií: gymnázium a internát, Múzeum vojvodinských Slovákov, Galéria Zuzky Medveďovej.

Späť na úvodnú stránku