Prevzatie štátneho štipendia

Autor: Kitti Čéčejová, 11. trieda 27. 09. 2016

Dňa 20. októbra 2016 sme spolu s triednou učiteľkou Zuzanou Tóthovou a s mojimi rodičmi vycestovali do Budapešti na Ministerstvo ľudských zdrojov. Zúčastnili sme sa na slávnosti, na ktorej som  dostala diplom od štátneho tajomníka Miklósa Soltésza a prevzala dvojročné štátne štipendium na základe mojich študijných výsledkov. Prítomný bol aj zástupca štátneho tajomníka Attila Fülöp, ktorý mi tiež blahoželal. Slávnosť začala o 11. hodine a zúčastnilo sa na nej okolo 20 žiakov z rôznych národnostných škôl z Maďarska. Všetci sme dostali diplomy a potom sme mali možnosť zablahoželať si i navzájom. Po skončení slávnosti nasledovalo malé občerstvenie. Teším sa, že v tomto roku som sa stala tou šťastnou žiačkou, ktorá dostala možnosť zúčastniť sa na tejto akcii a získať štipendium. Bol to veľký zážitok pre mňa i pre každého z nás.

Späť na úvodnú stránku