Naši olympionici

Autor: Ján Pitoňák 08. 04. 2017

Blahoželáme!!! V celoštátnom maďarskom kole školskej olympiády v sobotu 22. apríla v Péči žiaci našej základnej školy súrodenci Kasszandra (3. trieda) a Agamemnón Garamvölgyiovci (5. trieda) súťažili vo vzpieraní. Kasszandra sa v kategórii dievčat vo veku 8 – 9 rokov umiestnila na 2. mieste a Agamemnón v kategórii 10 – 11-ročných chlapcov získal krásne 1. miesto.

Rozhovor s nimi nájdete na http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/24961-olympionici-z-abianskej-koly

Späť na úvodnú stránku