VII. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov (14. a 15. október 2016)

Autor: Ján Pitoňák 20. 10. 2016

Program tohtoročného stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré prebehlo v našej škole, bol pestrý.

Začal v piatok 14. októbra poobede slávnostným otvorením novej 4. skupiny materskej školy. Riaditeľka školy Edita Pečeňová privítala hostí, poďakovala všetkým, ktorí sa pričinili o rozšírenie škôlky. Po slávnostnom príhovore predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej vystúpili detičky s kultúrnym programom pod názvom Slnko vyšlo, rosu žalo... Radosť z tejto slávnostnej chvíle vyjadrili a prítomných pozdravili i primátor mesta Peter Szarvas a Pavol Kutej, poslanec zastupiteľského zboru župného mesta Békešská Čaba. (Viac sa môžete dočítať na: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/24382-k-lienkam-mot-likom-a-v-ielkam-pribudli-aj-je-kovia)

Podvečer sa uskutočnilo v slávnostne vyzdobenej sále odovzdávanie Cien Samuela Tešedíka spojené s recepciou. (Viac sa môžete dočítať na: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24383-cena-a-pamatn-list-samuela-te-edika)

V sobotu bola najprv otvorená výstava moderných učebných pomôcok spolupracovníčkou Ústavu výskumu a rozvoja vzdelávania v Budapešti, vedúcou centra pre rozvoj, výskum a obsah učebníc dr. Edit Takács a Alžbetou Hollerovou Račkovou, predsedníčkou CSSM. Potom zavládla skutočná pracovná atmosféra a učitelia si vypočuli prednášky v rámci seminára Voľno pre národné povedomie s podtitulom Pestovanie tradícií a rozvíjanie identity v rámci mimoškolských aktivít. Po obede sa mohli všetci previezť cestným vláčikom po Békešskej Čabe, vypočuť si pri obhliadke sprievodné slovo Michala Lásika, zástupcu riaditeľky školy. Potom sa mohli rozhodnúť, či si prezrú veľký a malý evanjelický kostol, alebo Munkácsyho múzeum. Nakoniec sa stretli v Obecnom dome.  Večerou sa stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov skončilo. (Viac sa môžete dočítať na: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/24391-ubozvu-na-sloven-ina-v-r-znych-odtie-och)

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku