Študentská vedecká súťaž Výskumného ústavu 13. apríla 2018

Na súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku  v Slovenskom Komlóši sa zúčastnilo 8 žiakov školy. Zo základnej školy svoju prácu prezentoval József Puskás zo 7. triedy, z gymnázia to boli: Szabina Tímea Arnóczki (10. trieda), Dóra Dunai (10. trieda), Zsuzsanna Dóra Kukla (10. trieda), Lea Szarvas (10. trieda), Daniella Erzsébet Kesjár  (11. trieda), Csenge Szilágyi (11. trieda) a Bence Zsolt Püski (12. trieda).

Predstavili svoje výskumné práce, ktoré pripravili s učiteľmi Edita Pečeňová, Michal Lászik, Róbert Galát a Ján Pitoňák, na tému Významné historické udalosti 20. storočia v mojej rodine – Subjektívna história. Kapitoly zo života Slovákov v Maďarsku”. Práce všetkých zúčastnených porota hodnotila vysoko pozitívne, čo sa prejavilo i v ich umiestnení. V II. kategórii žiakov stredných škôl 1. miesto získal Bence Zsolt Püski, na 2. sa umiestnila Lea Szarvas3. miesto patrí Danielle Erzsébet Kesjár. Mimoriadne ceny poroty získali Dóra DunaiZsuzsanna Dóra Kukla.

Blahoželáme!

Späť na úvodnú stránku