Slovo – atóm kultúry

(pedagogické dni učiteľov slovenského jazyka a literatúry dolnozemských škôl v Maďarsku 21. marca 2018)

Téma: Literatúra vo vyučovaní v nižších a vyšších ročníkoch

dvojjazyčnej   národnostnej školy

 

Program dňa 21. marca:

 9.00-9.45    otvorená vyučovacia hodina literatúry v 10. triede gymnázia (uč.: Edita  Pečeňová),

10.00-10.45 otvorená vyučovacia hodina literatúry v 5. triede základnej školy (uč.: Ján Pitoňák),

11.00-11.45 diskusia učiteľov slovenského jazyka a literatúry na danú tému.

Späť na úvodnú stránku