Tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti

Autor: Ján Pitoňák 19. 10. 2017

Aj v tomto roku sme sa zúčastnili tvorivých dielní na udržiavanie slovenskosti pre žiakov základných škôl Dolnej zeme. Znova sa uskutočnili vďaka organizátorom Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas posledných septembrových dní sa teda naša desaťčlenná skupina žiakov s dvoma učiteľmi slovenčiny zišla v Báčskom Petrovci so žiakmi a učiteľmi zo slovenských škôl zo srbskej Vojvodiny, chorvátskeho Iloku i z rumunského Nadlaku.

Počas dvoch dní sa všetci zúčastnili na hrách a tvorivých dielňach. Vzájomne sa spoznávali, pozreli si domáce kultúrne a vzdelávacie ustanovizne. Nebola to iba hra, ale i aktívna účasť na vyučovacích hodinách, súťaženie v zmiešaných skupinách, spoločná práca vo výtvarnej dielni. Nešlo o súťažnú rivalitu medzi jednotlivými školami, ale o vzájomnú spoluprácu. Prínosom pre všetkých bola komunikácia v spoločnom jazyku, teda v slovenčine.

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku