Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Autor: Ján Pitoňák 07. 09. 2017

Školský rok 2017/2018 bol vo štvrtok 31. augusta v popoludňajších hodinách slávnostne otvorený. Otvorila ho pani riaditeľka prejavom, v ktorom ponúkla celému spoločenstvu školy niekoľko rád. Na slávnosti zarecitovali úvodnú báseň minuloroční škôlkari, teraz už prváčikovia našej základnej školy. Pripojili sa k nim žiačky 2. stupňa vtipnými spomienkami na prázdniny. Viac sa môžete dočítať na stránkach Ľudových novín.

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku