Deň detí v Čabasabady

Autor: Ján Pitoňák 16. 06. 2018

Na tohtoročnom Dni detí v Čabasabady (v sobotu 9. júna) sa zišlo skoro 50 detí z našej školy, niektoré prišli i so svojimi rodičmi. Bohatý program pre ne pripravila Slovenská samospráva v Čabasabady a Spolok za Čabasabady. Predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabady pri otvorení tohto dňa plného hier, sladkostí a výborného guľáša odovzdal pamätné listy mladým hasičom, ktorí sa v máji  zúčastnili na Slovensku v Spišskej Novej Vsi na Spišskom hasičskom dni. Z našej školy to boli Olivér Dániel Csapo a Benedek Murvai, žiaci 5. triedy.

Viac o celej akcii sa dočítate na stránkach Ľudových novín.

Späť na úvodnú stránku