Naša inštitúcia je v štátnom zozname škôl s vynikajúcimi pedagogickými výsledkami, ktorý bol zostavený Školským úradom

V celoštátnom zozname  škôl s vynikajúcimi pedagogickými výsledkami sú zaradené tie inštitúcie, ktoré rozvíjajú schopnosti svojich študentov viac ako je celoštátny priemer - bez ohľadu na to, z akého rodinného zázemia pochádzajú a aké sú ich predchádzajúce výsledky.

Naši študenti dosahujú v štátnych kompetenčných meraniach nadpriemerné výsledky.

Cieľom zverejnenia zoznamu škôl s vynikajúcimi pedagogickými výsledkami Školským úradom bolo upozorniť na vynikajúce výsledky práce pedagógov v Maďarsku.

Veľmi nás teší, že názov našej inštitúcie sa nachádza v tomto zozname!

 

Zdroj:     www.eduline.hu

               www.oktatas.hu

Späť na úvodnú stránku