Jarný zber papiera

Aj počas predchádzajúcej zimy sme zbierali papier a plasty. Do zberu sa nám podarilo odovzdať vyše 12 000 kg papiera a 144 kg plastov. Získané finančné prostriedky budú použité na financovanie rôznych aktivít žiakov.

Späť na úvodnú stránku