XIII. ročník putovnej súťaže

Autor: Ján Pitoňák 1. 11. 2017

zo slovenských dolnozemských reálií prebehol v tomto roku v našej škole. V popoludňajších hodinách 6. októbra vystúpili s prezentáciami svojich prác študenti stredných škôl zo Srbska, z Rumunska a 7 študentov i z nášho gymnázia. Do súťaže bolo spolu prihlásených 19 prác, z toho 9 individuálnych a 10 kolektívnych. Na druhý deň sme si všetci spolu prezreli z cestného vláčika naše mesto, položili sme veniec k pamätnému kameňu príchodu Slovákov na územie Békešskej Čaby, pozreli sme si Malý evanjelický kostol i Slovenský pamätný dom. Viac o tomto podujatí si môžete prečítať v Ľudových novinách.

Späť na úvodnú stránku