Náš dvojdňový pobyt v Báčskom Petrovci

Autor: Szabadi Kata, 8. trieda 20. 09. 2018

Vo štvrtok a v piatok 13. a 14. septembra sme boli 6 žiaci z našej triedy a 1 siedmak s pani riaditeľkou a pánom učiteľom Pitoňákom v Báčskom Petrovci na tvorivých dielňach.

Naša cesta sa začala vo štvrtok a hneď po príchode sme sa hrali v skupinách a tancovali zumbu s kamarátmi zo slovenských škôl z Báčskeho Petrovca, z chorvátskeho Iloku a rumunského Nadlaku. Po večeri sme odišli do rodín s našimi vojvodinskými kamarátmi. Ja som bývala u Sáry, ktorá má mamku Katarínu a brata Tomáša. Jej rodina bola veľmi milá. So Sárou sme ešte večer boli v parku a stretli sme sa aj s ostatnými kamarátmi. Veľa sme sa rozprávali po slovensky, až kým sme šli spať naspäť do Sárinej rodiny. Druhý deň sme prišli do školy hneď po raňajkách. Prezreli sme si celú základnú školu a potom sme šli na hodinu zemepisu.  Po nej prestávka, trochu voľna, a pokračovali sme hodinou slovenského jazyka, kde sa zaujímavým spôsobom preberala detektívna literatúra. Po obede sme si pozreli aj gymnázium a múzeum. Potom sme ešte hrali volejbal a iné zaujímavé hry, trochu sme si aj zasúťažili.

Dostali sme pekné darčeky – tričko pero a zápisník s logom stretnutia –, rozlúčili sa so všetkými novými kamarátmi a vydali sa na cestu domov.

Späť na úvodnú stránku