Otvorenie školského roka 2018/2019

Autor: Ján Pitoňák 05. 09. 2018

Tento školský rok začal v našej škole 3. septembra Dňom hier. Pani riaditeľka privítala prváčikov v jedálni, ostatní žiaci zatiaľ získavali prvé informácie v triedach. Keď sa prváci vydali na prvú prechádzku po škole so svojou triednou učiteľkou, jedáleň s priľahlým školským dvorom sa stali miestom tvorivých dielní a hier. Prváci tiež nakoniec skončili v telocvični, kde hrali loptové hry s rodičmi. Radosť a smiech sa ozývali v celej škole. Viac sa môžete dočítať na stránkach Ľudových novín.

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku