Zlatý diplom a koncoročná rozlúčka

Autor: Ján Pitoňák 20. 06. 2019

Sobota 15. júna bola pre nás slávnostným dňom. Okrem toho, že sme sa lúčili na konci školského roka, Edita Pečeňová, riaditeľka školy, odovzdala zlatý diplom Marike Mijóovej, bývalej pedagogičke školy. 50 rokov totiž ubehlo odvtedy, čo si prevzala svoj učiteľský diplom na vysokej škole a potom vychovala a vzdelala počas svojho pedagogického pôsobenia mnohých odborníkov v rôznych oblastiach. Po tomto slávnostnom akte nasledovala rozlúčka so žiakmi 8. ročníka, ktorí končia svoje vzdelávanie v základnej škole, a po nej riaditeľka školy udelila pochvalu učiteľského zboru žiakom:

Csajbók Edina, žiačka 7. ročníka, za vynikajúce študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy na medzinárodných súťažiach,

Gergő Marcell, žiak 8. ročníka, za kultúrnu činnosť,

Kokavecz Laura Kira, žiačka 8. ročníka, za kultúrnu činnosť,

Kolysza Hanna, žiačka 8. ročníka, za kultúrnu činnosť,

Krajcsovicz Hanna, žiačka 5. ročníka, za kultúrnu činnosť a úspešnú reprezentáciu školy na medzinárodných súťažiach,

Pataki Anna, žiačka 4. ročníka, za svedomitú prácu a úspešnú reprezentáciu školy na slovenských súťažiach,

Puskás József, žiak 8. ročníka, za svedomitú prácu počas celého štúdia,

Szabadi Kata, žiačka 8. ročníka, za svedomitú prácu počas celého štúdia.

Nechýbalo ani oceňovanie najlepších a najúspešnejších žiakov. Nadácia rodičov poskytla na knižné ocenenia príspevok vo výške 82 000 forintov.

Keď na konci rozlúčky pani riaditeľka oznámila, že školský rok je ukončený, popriala celému osadenstvu školy veľa príjemných prázdninových zážitkov a upozornila, že nový školský rok začne zážitkovým dňom 2. septembra, zaznel obrovský aplauz. Takže, krásne prázdniny všetkým!

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku