Fašiangová zábava očami organizátorov

Autori: Laura, Liza, Vivien, Csaba, Endre, Levente 05. 03. 2019

V piatok 22. februára sa v našej škole konala fašiangová zábava. Aj v tomto roku ju organizovala 8. trieda. (Csaba) V ten deň sa nám vyučovanie skončilo skôr, aby sme mohli všetko pripraviť. (Vivien) Dievčatá išli pomáhať mamičkám robiť sendviče. Na stoly v aule rozložili zákusky, koláče a obložené chlebíčky. O bufet sa potom starali mamičky. (Laura) A boli aj šišky. Kto išiel okolo, mohol si niečo kúpiť. Dobroty z bufetu sa strácali veľmi rýchlo. (Liza)

Jedáleň sme vyzdobili už deň pred fašiangami. Na druhý deň chlapci pripravili miesto na tancovanie, odniesli stoly a rozložili stoličky a lavičky, na ktoré si mohli všetci sadnúť. (Endre) Počasie bolo daždivé, ale deti boli veselé. Od druhej sa pred jedálňou začali schádzať žiaci vo fašiangových  kostýmoch. Dával som pozor na deti v hale. (Levente) Zatiaľ sa dievčatá preobliekli a urobili si vlasy. (Liza) Pobalili sme darčeky do tomboly a priniesli sme všetko na javisko. (Vivien)

Fašiangy sme otvorili veselou a rytmickou hudbou a prehliadkou kostýmov. Do jedálne vstupovali masky v skupinách a sprevádzali ich mažoretky. Každé dieťa bolo šťastné, keď išlo pred porotu. Masky urobili dve kolá a potom sa posadili na určené miesto. Skupina mažoretiek vystúpila so svojou vlastnou produkciou. Aj tí, ktorým sa nechcelo, si potom s dievčatami zatancovali. (Vivien) Ja som mala za úlohu pomáhať mažoretkám. (Laura) Mažoretky vyvolali dobrú náladu. (Endre) Potom členovia poroty bodovali kostýmy, ktoré sa im po jednom predstavili. Porota sa išla radiť a v jedálni začala diskotéka. Mnohí tancovali, ale boli aj takí, ktorí využili prestávku a išli sa najesť do bufetu. (Vivien)

Masky boli kreatívne. (Levente) S výsledkami poroty boli všetci spokojní, každý niečo vyhral. Po diskotéke začalo tombolové žrebovanie. (Vivien) V tombole bolo veľa super vecí, ktoré sa dali vyhrať. (Laura) Aby to šlo rýchlo, darčeky rozdávali štyri ôsmačky. (Vivien) I ja som si kúpila tombolové lístky, ale nevyhrala som nič. Hlavnou cenou bol wellnes pobyt. Vyhral ho pán učiteľ Zsolt. (Liza) Nakoniec sme zatancovali belgický tanec. Veľa detí sa k nám pridalo. Hoci tam nebolo veľa miesta, všetci si to užili. (Vivien)

Po zábave sme poupratovali a išli sme domov. (Levente) Hoci sme mali s prípravou fašiangov veľa práce, sme šťastní, že sa všetkým páčili. (Laura)Foto: Zuzana Benkova
Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku