Vzácna návšteva
Autor: Ján Pitoňák 20. 06. 2019

Začiatkom júna zavítal medzi nás veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík sprevádzaný generálnym konzulom Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emilom Kuchárom. Privítali sme ich programom, v ktorom sa predstavili deti z našej materskej školy, ale i žiaci základnej školy a gymnázia. O tejto návšteve si môžete prečítať aj v Ľudových novinách.

Späť na úvodnú stránku