Čabianske deti boli v škole v prírode

Autor: Ildikó Očovská 27. 09. 2018

V dňoch 9. až 16. septembra sa žiaci Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v  Békešskej Čabe zúčastnili na programe Zväzu Slovákov v Maďarsku Škola v prírode. 20 žiakov z 5. a 6. triedy  s učiteľkami Máriou IštvánovouIldikó Očovskou odcestovalo do prekrásneho horehronského prostredia na Slovensku. Cieľom ich pobytu bolo získavanie nových a utvrdzovanie známych poznatkov zo slovenského jazyka.

Ubytovaní boli v hoteli Poniklec v blízkosti dedinky Hronec na rozhraní Nízkych Tatier a Veporských vrchov v dvoj- a  štvorlôžkových izbách. K dispozícii mali jedáleň, spoločenské miestnosti a terasu, kde prebiehali programy. V okolí zariadenia boli lúky i hory, ktoré žiaci  mohli využívať na športové hry.

Deti sa v dopoludňajších hodinách učili a po poludňajšom oddychu ich vždy čakal pestrý program. Poobedňajšiu činnosť mali na starosti animátorky, ktoré pripravovali pre žiakov zábavný alebo športový program. Rovnako organizovali pre nich aj večerný program.  Keďže v zariadení školy v prírode boli prítomní aj žiaci zo Sarvaša, Santova a srbského Báčskeho Petrovca, animátorky do pripraveného programu nenásilnou formou zapájali spoločne všetky deti a vznikli tak nové priateľstvá. Na prvom zoznamovacom večere sa spoločne naučili tanec a hymnu tábora, ktorými zakaždým zakončovali večerný program.

Počasie prialo počas celého pobytu, preto sa využívali vonkajšie priestory na popoludňajšie programy. Vo voľnom čase sa úzkokoľajnou lesnou železnicou presunuli do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, druhý deň autobusom cestovali do Banskej Bystrice. Na tretí deň sa žiaci zúčastnili na športových atrakciách: strieľali z luku, vzduchovky, boli na lanovej dráhe, liezli na lezeckej stene, zaskákali si na trampolíne. V sobotu sa lanovkou vyviezli na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách, odkiaľ sa vybrali na trojhodinovú pešiu túru na Hrebienok. Po ceste videli  vodopády Studeného potoka. Pozemnou lanovkou sa potom spustili do Starého Smokovca.

Deti boli vedené k udržiavaniu čistoty a poriadku na izbách, ale aj v okolí. Každý deň bola určená služba, ktorá prešla po izbách a obodovala poriadok a čistotu. Personál zariadenia bol  milý a ochotný, vo všetkom vyšiel v ústrety. Strava sa podávala štyrikrát denne. Žiaci aj vyučujúci  boli s pobytom v škole v prírode veľmi spokojní. Bol prínosom aj pre zdravie a rozvoj fyzických a psychických síl všetkých zúčastnených.

Veľká vďaka patrí  Združeniu rodičov pri slovenskej základnej škole za príspevok na dopravu do školy v prírode a na vstupenky počas popoludňajších výletov detí.

 

Späť na úvodnú stránku